Morfologia giardiozei


Boala poate îmbrăca un caracter zoonotic [Cosoroabă,Dărăbuş şi col. Giardia spp.

Astfel, giardioza poate evolua la animale domestice, câini, pisici, şoareci, ovine, bovine, caprine şi cabaline, păsări şi diverse animale sălbatice. Aspecte etiologice La ora actuală, nomenclatura genului Giardia este confuză şi necesită studii care să clarifice aceste aspecte. Giardia este un flagelat intestinal care infectează o gamă largă de gazde vertebrate.

Genul cuprinde în prezent şase specii, şi anume: Giardia agilis, Giardia ardeae, Giardia duodenalis, Giardia microti, Giardia muris şi Giardia psittaci, care se disting, pe bază de morfologie şi ultrastructurii trofozoiţilor [Cosoroabă,Caccio,Leonhard şi col.

dacă buricul doare, acesta poate fi cauza viermilor?

Giardia duodenalis sin. Tendinţa actuală pentru Giardia duodenalis este de a identifica un complex de genotipuri bazate pe specificitatea de gazdă.

morfologia giardiozei giardia hond natuurlijk behandelen

Aceste genotipuri sunt identificate pe baza analizei locusurilor genetice conservate [Caccio şi col. În prezent, există şapte genotipuri bine definite de G. Giardia are un ciclu biologic simplu şi direct. Chisturile excretate prin materiile fecale conţin trofozoiţi în mitoza întreruptăcare pot rămâne infecţioşi mai multe luni într-un mediu umed, răcoros.

morfologia giardiozei papilloma virus hpv 45

După ce chisturile sunt ingerate, trofozoiţi se eliberează în duoden şi finalizează diviziunea mitotică. Infecţia în gazde noi este stabilită prin ingestia de chisturi şi diviziuni repetate ale trofozoiţilor, care se ataşează la suprafaţa microvililor intestinali prin intermediul unui disc adeziv ventral.

morfologia parazitara giardia lamblia

Ei trec din intestin în fecale şi sunt răspândite cu apa contaminând produsele alimentare [Hunter şi Thompson, ]. Elemente de epidemiologie Utilizarea metodelor de epidemiologie moleculară a schimbat semnificativ înţelegerea transmiterii zoonotice a speciilor de Giardia [Xiao şi Fayer, ]. Pentru protejarea sănătăţii publice şi bunăstarea animală, eforturile recente s-au concentrat mai precis pe identificarea fiecărui organism asociat cu infecţiile la oameni morfologia giardiozei animale pe baza genelor găsite în aceste organisme.

Suntem în măsură să contribuim la întelegerea relaţiei complexe între oameni şi animale ca gazde şi rezervoare pentru aceşti paraziţi, datorită datelor genetice acumulate în literatura de specialitate şi mass media digitală.

Acest protozoar a câştigat, gradual, importanţă în lumea ştiinţifică datorită numărului crescut al cazurilor transmise prin intermediul apei. Semnificaţia gazdelor non umane ca surse de contaminare a apei este încă o problemă nerezolvată, ca de altfel şi rolul zoonotic al infecţiei cu G.

Estimările prevalenţei pentru Giardia pot varia foarte mult, deoarece raportarile nu sunt universal necesare, metodele de diagnostic diferă foarte mult, vaccin hpv cervarix multe persoane nu au acces la asistenţa medicală [Xiao şi Fayer, ].

morfologia giardiozei what means papilloma virus

Recunoaşterea potenţialului zoonotic al fiecărei specii se bazează pe cunoaşterea gazdelor sau specificitate de gazdă a speciei. La rumegătoare, giardioza a apărut ca o boală gastro-intestinală importantă datorită prevalenţei ridicate şi patogenităţii la animalele tinere.

Giardia lamblia (Giardioza)- simptome și tratament

Prevalenţa înaltă a speciei G. Genotipul E assemblage E numit şi genotipul copitatelor de G. Genotipurile umane, A şi B au fost de asemenea identificate la cele două specii de rumegătoare [Giangaspero şi col. Dintre toate speciile de Giardia numai G. Cele mai multe dintre animalele din aceste grupuri au genotip unic de G. Cele mai multe bovine, ovine şi porcine sunt infectate cu G.

Cu toate acestea, un număr morfologia giardiozei de bovine, sunt, infectate cu genotipul A. În contrast, genotipul B a fost găsit la număr mic de bovine în câteva studii, precum şi alte genotipuricare nu au fost niciodată identificate în mod convingător. Singura excepţie este în Noua Zeelanda, unde studii limitate indică faptul că genotipurile A şi B, par să fie comune la bovine iar genotipul E a fost absent [Leonhard şi col.

Există puţine diferenţe de vârstă asociate cu distribuţia genotipurilor A şi Morfologia giardiozei la bovine.

Tratamentul chisturilor giardiei. chisturi giardia

Patru studii asupra prevalenţei G. Pentru ovine, toate studiile au identificat o predominanţă genotipul E atât la miei cât vaccin papilloma virus avis la oi, iar genotipul A a fost identificat rar. Genotipul B a fost găsit rareori la ovine.

Deşi un focar de giardioză la miei, manifestat cu scădere în greutate severă şi mortalitate a fost atribuit genotipul B, sa bazat pe analiza PCR a doar două probe [Aloisio şi col.

morfologia giardiozei tratamentul electromagnetic al paraziților

Rezultatele unui morfologia giardiozei efectuat la porci a indicat un model similar cu cel de bovine şi ovine [Langkjaer şi col. Într-un studiu efectuat pe cai, chiar dacă au fost doar nouă animale, s-au găsit numai genotipurile A şi B [Traub şi col.

Câinii pot fi infectaţi cu o gamă mai largă de genotipuri de G. Aceleaşi genotipuri au fost găsite la câini şi în alte ţări, cu o poziţie dominantă a genotipului C şi D. Multe studii au arătat o prevalenţă de la slabă la înaltă a genotipului A. În contrast, infecţia cu genotipul Morfologia giardiozei a fost rareori găsite la câini [Read şi col.

Pisicile se pot infecta cu genotipurile A şi F, cu cel specific pentru pisică-F identificat mai frecvent decât genotipul A. În întreaga lume protozoarul parazit intestinal Giardia duodenalis sin. Giardia intestinalis, Giardia lamblia este frecvent identificat în fecale de câini [Papini şi col.

morfologia giardiozei recenzii privind tratamentul verucilor genitale

Deşi simptomele clinice pot fi absente la animale infectate, giardioza, poate să se manifeste cu diaree acută sau cronică, asociată cu o creştere întârziată. Simptomele clinice în giardioză, la rumegătoarele mici, morfologia giardiozei adesea vagi [Aloisio şi col.

Cu toate că efectele economice ale giardiozei nu au fost experimental examinate la viţei, o infecţie cu giardii într-un morfologia giardiozei experimental pe miei a determinat o scădere a sporului mediu, tulburarea apetitului morfologia giardiozei reducerea greutăţii carcasei.

S-a dovedit clinic că infecţia este asociată cu diaree şi prostraţie, prin urmare, are un impact negativ asupra performanţelor de creştere a viţeilor. Infecţia cu giardii la viţei constituie, de asemenea, un rezervor posibil pentru infecţia umană [Lalle şi col. Susceptibilitatea gazdei la infecţia parazitară pare să fie influenţată de statusul său imunitar, cu cât indivizii sunt mai imunocompromişi cu atât devin gazde mai vulnerabile [Ruiza şi col.

Importanța și relevanța temei

Diagnostic După examenul microscopic tradiţional MEcare virus del papiloma en ano adesea considerat testul de referinţă pentru diagnosticul giardiozei, au fost supuse unei evaluări mai multe proceduri noi de diagnostic testul de imunofluorescenţă IFA [Rimhanen-Finne şi col. În numai unul din aceste studii [Rimhanen-Finne şi col. Testele de evaluare sunt de obicei realizate prin analiza unor situaţii neprevăzute de masă folosind un test standard de referinţă.

Acest lucru ar putea duce la o supraestimare a caracteristicilor testului de referinţă standard şi la o subestimare a testului în curs de evaluare [Rimhanen-Finne şi col.

morfologia giardiozei rectal papilloma virus

Mai multe studii recente au fost focusate pe evaluarea diferitelor teste pentru diagnosticarea giardiilor la câini, de vreme ce datele privind caracteristicile testelor de diagnostic sunt esenţiale, atât în studiile epidemiologice, pentru o estimare sigură a prevalenţei parazitului, cât şi în studiile clinice pentru un diagnostic adecvat. Control parazitologic Elaborarea unui protocol de control parazitologic se bazează pe identificarea exactă a speciei, pe cunoaşterea situaţiei epidemiologice concrete şi pe eficacitatea unor produse medicamentoase clasice, dar şi a unor extracte vegetale cu acţiune antiprotozoarică.

Tratamentul chisturilor giardiei

Mai mulţi compuşi cum ar fi metronidazolul, dimetridazolul, fenbendazolul şi albendazolul au fost utilizaţi în tratamentul giardiozei la viţei, contribuind la ameliorarea simptomatică a animalelor tratate.

Datele privind reducerea excreţiei de chisturi sunt precizate numai pentru tratamentul cu fenbendazol şi albendazol. Paromomicina sau aminosidina este un, binecunoscut, antibiotic amino- glicozidic, cu spectru larg, cu eficacitate împotriva protozoarelor cum ar fi Criptosporidium parvum la viţei, Histomonas meleagridis la puii de găină şi G. Paromomicina se leagă de ARN ribozomal şi inhibă sinteza proteinelor, care are un efect direct asupra giardiilor sau un efect indirect de retragere a nutrienţilor cauzat de inhibarea sintezei de proteine bacteriene şi distrugerea florei bacteriene.

Paromomicina este slab absorbit din tractul gastro-intestinal şi, prin urmare, este bine tolerat de viţei [Geurden şi col. Deoarece chisturile de Giardia pot supravieţui timp de o săptămână în fecalele morfologia giardiozei bovine şi până la 7 săptămâni în sol, perioada în care terapia este eficace zile poate fi prea scurtă pentru a preveni infecţia dintr-un mediu contaminat la scurt timp după tratament.

Excreţia de chisturi după tratament, în morfologia giardiozei infecţiilor prin intermediul materiilor fecale preluate de la nivelul membrelor sau altor părţi ale corpului sau supravieţuirea trofozoiţilor de Giardia spp. Suprimarea chisturilor pe termen scurt, în urma tratamentului, într-un mediu subliniază necesitatea aplicării unui program de control integrat, care să cuprindă combinarea terapiei şi curăţeniei cu dezinfecţia mediului la sfarşitul perioadei de tratament pentru a reduce la minimum riscul de infecţie post terapeutic [Geurden şi col.

Chisturile de Giardia sunt cunoscute a fi rezistente la dezinfectantele uzuale, cum ar fi clorul. Dezinfectantele alternative, cum ar fi dioxidului de clor, ozonul şi iradierea cu ultra-violetele au fost în centrul atenţiei în centrele de cercetare pentru tratarea apei potabile, deşi există morfologia giardiozei împotriva morfologia giardiozei mai multe dintre aceste proceduri de dezinfecţie pentru utilizare în sistemele de creştere al viţeilor [Betancourt şi Rose, ].

Ca alternativă, căldura sau desicaţia şi dezinfecţia cu amoniu cuaternar [Xiao morfologia giardiozei col. Importanţa şi relevanţa temei rezidă din faptul că este un pionierat în România abordarea exaustivă a giardiozei în zona de vest şi sud vest a ţării, o pastila mare numita viermi prisma stabilirii prevalenţei, cartării speciilor existente de giardia la animale şi om, caracterizării la nivel de molecular a genotipurilor existente şi evaluării riscului de transmitere zoonotică a speciilor de Giardia.

În acest sens hpv warts elbow vor stabili interrelaţiile epidemiologice posibile care cresc posibilitatea diagnosticului precoce al infestaţiei în vederea evitării şi limitării evoluţiei bolii.