Crawler nightcrawler), VINIL Universal Records Judas Priest - Painkiller la thecroppers.ro


Geană Conducător doctorat, Prof. Studii de validare Autentificarea, identificarea fraudelor și determinarea conformității crawler nightcrawler) cu specificațiile înscrise pe etichetă sunt cerințe ale consumatorilor și ale Comunității Europene. Pentru rezolvarea optima a acestei probleme, dezvoltarea și armonizarea metodelor analitice valide la nivel național și european, dar și stabilirea și lărgirea bazei de date necesara îmbunătățirii eficienței controlului vitivinicol reprezintă priorități la nivel internațional [2].

Valorificarea potențialului viticol de care dispune România, în vederea obținerii unor avantaje competitive sustenabile pe piețele externe, impune crearea și promovarea unei identități a vinului românesc, realizată pe baza unor investigații analitice care să certifice calitatea și compoziția chimică naturală a vinurilor. Autentificarea vinurilor implică mai multe aspecte, ca de exemplu originea geografică [11, 23], anul de producție [41], soiul [34], producătorul și calitatea [, ].

Painkiller (album de Judas Priest)

Este important ca dovada de autenticitate crawler nightcrawler) vinului să se bazeze pe acei parametrii chimici ce nu suferă modificări în timpul vinificării sau care sunt dificil de falsificat. De-a lungul anilor au fost dezvoltate o serie de metode pentru verificarea autenticității vinurilor, de la metode analitice tradiționale, până la metode care utilizează tehnici instrumentale avansate.

Pe de altă parte, se dorește dezoltarea unor metodologii mai rapide și mai puțin costisitoare de obținere a profilului compozițional complet al vinurilor prin tehnici avansate, acest lucru fiind posibil prin utilizarea tehnicilor multielement care permit obținerea unui număr mare de date. Tehnicile de analiză utilizate pentru autentificarea vinurilor numite și tehnici de amprentare implică analiza compușilor organici carbohidrați, aminoacizi, proteine, enzime, acizi organici, compuși fenolici, vitamine, compuși volatili [35, 40] și anorganici minerale [22, 23] și izotopi crawler nightcrawler),] din matricea studiată folosid o gamă diversificată de aparatură analitică de ultimă generație.

Datele analitice obținute sunt interpretate statistic pentru a furniza amprenta produsului investigat.

  • Lista principalelor căutări efectuate de utilizatori pentru accesarea dicționarului nostru online înEngleză și cele mai întrebuințate expresii cu cuvântul «crawler».
  • Recomand pentru cantitatea de informatii noi legate de cum se fac stirile, audientele, reportajele si, de ce nu, banii
  • Prezența verucilor genitale
  • Judas Priest-Painkiller (g Audiophile Pressing)-LP | HDZone
  • Judas Priest - Night Crawler versuri - RO

Trebuie ținut cont de faptul că vinul reprezintă un amestec complex de compuşi organici, dar şi anorganici și a cărui compoziție este influențată de numeroși factori, printre care: solul și condițiile climatice specifice fiecărei zone crawler nightcrawler) parte care determină calitatea strugurilorsoiul de viță de vie din care se obține vinul, dar și factorul uman reprezentat de practicile agricole utilizate, procesul tehnologic de vinificare, condițiile de maturare și păstrare.

În mod special, teritoriul clima-sol este factorul decisiv în formarea vinului, astfel aceleași specii de viță de vie prelucrate în același mod, dar în regiuni diferite, vor prezenta o compoziție chimică diferită [43]. Pe de altă parte, adulterarea vinurilor reprezintă o îngrijorare de foarte mult timp, întrucât aceste practici frauduloase pun în pericol starea de sănatate a consumatorilor, fiind în detrimentul vinurilor de calitate, originale, produse în regiuni specifice.

Nightcrawler - Duke Dumont - Say Lou Lou (Lyrics)

De aici derivă interesul crescând pentru autentificarea vinurilor și implicit identificarea metodelor analitice capabile să certifice originea vinurilor și să detecteze cu precizie fraudele [].

Astfel, definirea autenticității și clasificării vinurilor românești provenite din podgorii recunoscute pe plan național și internațional și crearea unor bănci de date reprezintă în prezent o problemă de mare actualitate și necesitate la nivel național. Din acest motiv, în cadrul prezentei teze de doctorat au fost dezvoltate și implementate noi metode de analiză multi-element și analiza izotopică care să permită stabilirea originii șicalității vinurilor din România.

Partea de studiu de cum să faci față cu viermii gravide cuprinde o trecere în revistă a metodologiilor curente de autentificare și control al calității vinurilor, crawler nightcrawler) nivel național și internațional, cu accent pe evidențierea principalilor markeri de autentificare precum și a tehnicilor analitice folosite pentru autentificarea și clasificarea vinurilor în funcție de originea geografică de proveniență, soiul de strugure, anul de producție și calitatea acestora.

Astfel, s-a pus accent pe evaluarea autenticității vinurilor pe baza profilului elemental, a compușilor organici compuși fenolici — acizi fenolici, 6 flavanoli, rutin, trans-resveratrol, antociani; acizi organici; aminoacizi; zaharuri și amprenta izotopică, investigații realizate cu ajutorul unor crawler nightcrawler) analitice moderne precum: spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv ICP-MS și spectrofotometria de absorție atomică AAS pentru realizarea profilului elemental; cromatografia de lichide de înaltă performanță HPLC și spectroscopia de rezonanță magnetică nucleară NMR pentru investigarea claselor de compuși organici; ICP-QMS, alături de spectrometria de masă pentru rapoarte izotopice IRMS și SNIF- NMR pentru realizarea amprentei izotopice și desigur, principalele metode statistice utilizate pentru interpretarea statistică a datelor analitice LDA, PCA, ANOVA, AHC, etc.

Premiza de la care se pornește în procesul de autentificare a originii geografice a vinurilor pe baza profilului elemental este aceea că profilul elemental detoxifiant mercure vegetației reflectă compoziția elementală a solului în care aceasta crește și depinde de topografie, geologie și caracteristicile solului [43].

Prin urmare, crawler nightcrawler) regiuni nu vor avea o harta identică a solurilor, și de aceea, profilul elemental al produselor alimentare poate crawler nightcrawler) pus în crespondență cu originea geografică a acestora. Scopul studiului de față a fost investigarea profilului elemental luând în considerare elemente precum Cr, Ni, Rb, Sr, Ag, Zn, Mn, Cu, Co, V, Pb și Be al vinurilor autentice provenite din podgorii românești celebre, din regiuni diferite, și anume: Muntenia podgoria Valea CalugăreascăDobrogea podgoria Murfatlar și Moldova podgoriile Iași, Cotnari, Bujoru, Panciu, Odobești și Nicorești în încercarea de a diferenția vinurile în funcție de regiunea geografică.

Un număr de 60 probe de vinuri, dintre care 26 vinuri roșii și 34 vinuri albe au fost analizate prin ICP-MS, după o etapă anterioara de pregătire a probei prin mineralizare cu microunde în mediu acid. De asemenea, s-a investigat corespondența între profilul elemental al vinurilor și profilul elemental al solurilor de proveniență.

Prin compararea valorilor medii ale concentrațiilor de metale din vinurile provenite din cele trei zone viticole, s-a observat pentru majoritatea elementelor, o suprapunere a domeniului de concentrație. Cu toate acestea, elementele mai puțin influențate de factorii de mediu și cei tehnologici, permit creearea unui model de discriminare în funcție de regiunea viticolă.

Corelarea conținutului de Mn cu cel de Cr, Rb, Sr, Ag sau Co din vinuri permite o discriminare rezonabilă a vinurilor în funcție de regiunea geografică. Elemente precum Mn, Cr, Sr, Rb, Ag și Co au fost identificate ca fiind markeri importanți în procesul de discriminare a vinurilor și solurilor din trei mari regiuni producătoare de vinuri din România.

În cazul vinurilor și solurilor investigate s-a evidențiat crawler nightcrawler) dintre compoziția elementală a vinurilor și cea a solurilor de proveniență pentru următoarele elemente: Ni, Ag, Be, Cr, Zn, Pb, Co și Cu. Această premisă este importantă pentru aplicarea metodologiei de amprentare pe baza datelor multielement și a analizei statistice pentru clasificarea vinurilor în funcție de originea geografică. Rezultatele analitice obținute pentru NIST SRM au fost cuprinse între 0, — 0, cu o valoare medie crawler nightcrawler) 0, fiind în accord cu valoarea acceptată de 0, Datele analitice corespunzătoare acelor elemente al căror conținut în vinuri nu este influențat de factori exogeni, au fost evaluate chemometric, utilizând analiza LDA, pentru clasificarea vinurilor în funcție de originea geografică.

Cu toate acestea, profilului elemental reprezintă un instrument valorous pentru diferențierea originii geografice a vinurilor, determinările analitice fiind mai ușor de realizat și la un cost mai scăzut. Pe de alta parte, tipul și concentrația compușilor fenolici din vin depide de soiul de strugure, de maturare, condițiile climatice, tehnicile de vinificație [61, 62]. Consumul de alimente bogate în principii antioxidante prezintă multe beneficii asupra sănătății umane [82]. Vinurile, și în special vinurile roșii conțin o varietate de compuși polifenolici antioxidanți, dintre care trans-resveratrolul este considerat cel mai important [84].

Deoarece trans-resveratrolul reprezintă un principiu biologic activ deosebit de important pentru om, au fost realizate numeroase studii cu scopul de a identifica sursele naturale bogate în trans-resveratrol, printre care și vinurile roșii și pielița boabelor de strugure [].

De crawler nightcrawler) câțiva autori au studiat procesul de transfer al trans-resvratrolului din strugure în vinuri []. Pentru a obține vinuri roșii cu un conținut mare de trans-resveratrol este foarte important de știut momentul optim de recoltare al strugurilor astfel încât aceștia să prezinte un maxim de acumulare al trans-resveratrolului. În capitolul 4 s-a evaluat posibilitatea autentificării vinurilor pe baza diferitelor clase de compuși fenolici — acizi fenolici, flavanoli, rutin, trans-resveratrol și antociani.

Despre Quarry Life Award

Determinările au fost realizate prin HPLC, iar rezultatele analitice au fost prelucrate statistic LDA, ANOVA pentru identificarea principalilor markeri pentru stabilirea originii geografice, a soiului de strugure din care au fost obținute vinurile și eventual a anului de producție, pentru vinuri provenite din regiuni viticole reprezentative din România.

Clasificarea vinurilor pe baza acizilor fenolici, a flavanolilor, rutinului și trans- resveratrolului În acest studiu s-a investigat profilul polifenolic al unor vinuri autentice obținute din soiuri de struguri reprezentative soiuri roșii - Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Pinot Noir, Merlot și Burgund Mare și soiuri albe — Fetească Albă, Muscat Ottonelcultivate crawler nightcrawler) regiuni diferite din România Valea Călugărească, Murfatlar, Moldova Bujoru și IașiMinișcu scopul clasificării acestora în funcție de regiunea geografică de proveniență.

Rezultatele determinărilor analitice au demonstrate faptul că profilul fenolic al vinurilor roșii este mai bine definit comparativ cu cel al vinurilor albe, acest lucru datorându-se procesului de fermentație care are loc în cazul obținerii vinurilor roșii []. Datele analitice obținute au fost prelucrate statistic pentru discriminarea vinurilor în funcție de regiunea de proveniență, a soiului și eventual a anului de producție, pe baza conținutului de trans-resveratrol.

S-a observant o suprapunere a intervalelor de concentrație ale trans-resveratrolului în vinurile albe și roșii studiate, ceea ce face ca diferențierea în funcție de soi să fie neconcludentă. Se poate observa faptul că vinurile roșii obținute din soiurile de struguri cultivate în podgoria Murfatlar, Dobrogea au prezentat un conținut mai mare de trans-resveratrol, eventual, datorită expunerii de durată la soare [78] sau datorita potențialului genetic al soiului de struguri Mamaia.

Diferențierea exactă a vinurilor rosii în funcție de anul de recoltă, crawler nightcrawler) baza conținutului de trans-resveratrol a fost dificil de evaluat datorită faptului că valorile obținute au fost foarte apropiate. Monitorizarea conținutului de trans-resveratrol într-un număr de 70 vinuri roșii și albe a arătat faptul crawler nightcrawler) vinurile roșii aparținând soiurilor Mamaia, Pinot Noir și Fetească Neagră se dovedesc a fi o bună sursă de introducere a trans-resveratrolului în alimentație.

Cantități semnificative de trans-resveratrol au fost raportate, de asemenea și în vinurile din soiurile Merlot și Cabernet Sauvignon. Vinurile albe au prezentat un conținut seminficativ mai mic de trans- resveratrol în comparație cu vinurile roșii.

Categorie: Gadget VIDEO — Bicicleta inteligentă maibinealtfel Acum ceva vreme v-am pus să alegeți între o lampă și o bicicletă, ambele gadget-uri mai inteligente decât te-ai aștepta la prima privire. Mai bine altfel! Cei mai mulți dintre voi ați votat pentru bicicletă. Bicicletă să fie atunci, galbenă ca un pui de găină și special modificată pentru hipsterii dependenți de telefonul mobil.

Aparent se poate realiza o diferențiere a vinurilor din regiunea Dobrogea, acestea fiind vinuri cu un conținut ridicat de trans-resveratrol. Monitorizarea trans-resveratrolului din pielița de strugure pe durata perioadei de coacere a strugurilor și determinarea conținutului de trans-resveratrol în vinurile rezultate Acest studiu a urmărit influența soiului de strugure, a anului de producție și a datei de recoltare a strugurilor asupra conținutului de trans-resveratrol din pielița boabelor de strugure pentru soiurile roșii Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră și Mamaiacultivate în crawler nightcrawler) Murfatlar, anii de recoltă și S-a investigat și corelația dintre conținutul de trans-resveratrol din pielița strugurilor și vinurile rezultate, pentru cei doi ani de recoltă.

Rezultatele monitorizării conținutului de trans-resveratrol din pielița de strugure au indicat faptul că nivelul trans-resveratrolului din pielița de strugure este semnificativ influențat de soiul de strugure, anul recoltei și fiecare soi în parte prezintă o tendință de maturare diferită.

Nivelul maxim de trans-resveratrol s-a atins spre sfârșitul perioadei de maturare, pentru toate soiurile studiate, aceasta constatare fiind importantă pentru a gestiona procesul de vinificație în sensul obținerii de vinuri cu un conținut mare de trans-resveratrol.

Hot Racing Losi Comp Crawler Night Crawler Aluminum Dig Servo Mounts CCR24L08

Conținutul de trans-resveratrol a fost semnificativ mai mare în recoltacomparativ cu recoltaatât în pielița de strugure, cât și în vinurile rezultate, confirmând importanța condițiilor climatice asupra acumulării trans-resveratrolului în struguri și totodată posibilitatea diferențierii vinurilor în funcție de anul de producție. De asemenea, s-a observat o corelație bună între cantitatea de trans-resveratrol din pielița de strugure și cea din vinurile obținute, acest lucru indicând faptul că nivelul de trans-resveratrol din pielița de strugure poate fi utilizat ca indicator pentru a prezice nivelul trans-resveratrolului din vinurile roșii rezultate.

Compuşii fenolici din vinuri prezintă un rol fundamental, contribuind în mare măsură la formarea caracteristicilor specifice ale acestora, cum sunt culoarea, aroma, savoarea, fiind astfel, instrumente valoroase pentru diferențierea între diferite soiuri [56].

Tendinţa de a studia compoziţia vinurilor pe baza constituenţilor minoritari este din crawler nightcrawler) în ce mai mare, pentru a obţine o caracterizare cât mai complexa a acestora, care stă la baza procesului de autentificare a vinurilor [81].

Determinările analitice au fost realizate prin ICP-MS și F-AAS pentru stabilirea profilului elemental şi HPLC pentru stabilirea profilului compuşilor fenolici, iar datele analitice obținute au fost procesate statistic utilizând analiza PCA, cu evinențierea principalilor markeri de autentificare.

Vinurile investigate în acest studiu reprezintă vinuri autentice, dulci si seci, obținute în podgoria Drăgășani regiunea viticolă Oltenia și podgoria Crawler nightcrawler) regiunea viticolă Banat. Prin analiza statistică multivariată a datelor referitoare la profilului elemental și crawler nightcrawler) al compușilor fenolici, s-a realizat o bună diferențiere a vinurilor în funcţie de originea geografică si soi, și chiar o diferențiere a vinurilor provenite din areale crawler nightcrawler) diferite, situate la distanțe relativ mici unul față de celălalt partea de Nord şi cea de Sud a podgoriei Drăgăşani.

Pentru vinurile provenite din podgoria Drăgășani am identificat posibilitatea diferențierii soiului pe baza compoziției elementale și a profilului compușilor fenolici, cu evidențierea unor markeri pentru clasificarea vinurilor în funcție de soiul de strugure. Soiul Tămâioasă Românească este caracterizat de cantități importante de trans-resveratrol și acid ferulic. Metodologiile propuse paraziți din mână fi aplicate pentru stabilirea originii geografice și a soiului în cazul vinurilor disponibile comercial.

În industria vinurilor, dezvoltarea de aplicații chemometrice, care iau în considerare un volum mare de informații analitice referitoare la compoziția vinurilor s-a dovedit un instrument versatil și valoros pentru evaluarea originii geografice [9], a soiului [41, ], anului de producție [41, ] și a caracteristicilor tehnologice [].

crawler nightcrawler)

În acest studiu ne-am propus dezvoltarea unor metodologii de clasificare a vinurilor autentice în funcție de soi și anul de producție și identificarea unor markeri specifici pentru fiecare tip de clasificare în parte. Pentru aceasta, au fost investigate cinci soiuri de vinuri roșii autentice Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească Neagră, Pinot Noir și Mamaia obținute în podgoria Murfatlar, podgorie caracterizată de un climat ce favorizează producerea de vinuri de calitate superioară, fiind investigate atât vinuri tinere, cât și vinuri învechite, cu anii de producție cuprinși între Pentru diferențierea vinurilor în funcție de anul de producție, concentrațiile analiților din vinuri au fost crawler nightcrawler) ca variabile independente, iar anii de producție între și au fost setați ca variabile de clasificare.

Validarea modelelor statistice propuse pentru clasificarea vinurilor roșii s-a realizat pe baza unui set de vinuri de control, dar și prin utilizarea tehnicii de cross-validare. Pentru fiecare soi în parte și an de producție s-a obținut o clasificare corectă a probelor de vinuri de control, ceea ce confirmă validarea modelelor statistice propuse și posibilitatea utilizării lor pentru autentificarea vinurilor necunoscute.

crawler nightcrawler)

Producția de vinuri și comercializarea acestora au fost întotdeauna asociate cu costuri ridicate și, de aceea, contrafacerea acestora si declarațiile false cu privire la originea acestora sunt tot mai întâlnite. Vinurile care sunt frecvent adulterate sunt vinurile de masă care sunt ambalate în ambalaje PET, comercializate sub diferite denumiri, și mai puțin vinurile de calitate. În cadrul acestui studiu ne-am propus utilizare unor tehnici analitice avansate pentru testarea autenticității și trasabilității vinurilor, în scopul depistării unor practici frauduloase din industria vinurilor.

Judas Priest – Redeemer of Souls

În acest scop, 29 probe de vinuri de masă, ambalate în sticle PET, cumpărate de pe piață au fost investigate pentru depistarea adăugării frauduloase de zahăr, apă, îndulcitori sintetici și agenți de colorare sintetici. De asemenea, în acest studiu au fost investigate și 23 probe de vinuri roșii autentice obținute prin microvinificare în cadrul podgoriei Murfatlar Româniaaceste probe fiind considerate drept probe de referință.

De asemenea, în scopul stabilirii autenticității vinurilor de masă, s-a investigat natura și profilul antocianilor, ca indicator al modificării culorii roșii a vinurilor, în urma proceselor de adulterare.

În prima parte a acestui studiu, pentru evaluarea autenticității probelor de vinuri investigate comerciale și autentices-a utilizat metoda bazată pe analiza rapoartelor izotopilor stabili SIRA care presupune compararea valorilor izotopilor stabili ale vinurilor investigate în cazul nostru, carbon și oxigencu bazele de date izotopice pentru vinuri autentice din aceleeași regiuni geografice și ani de producție.

Această procedură a permis detectarea vinurilor ale căror date crawler nightcrawler) se află în afara intervalului de variație, sugerând adulterarea prin adăugarea de zaharuri, alcool sau apă. Astfel, vinurile investigate 23 vinuri autentice și 29 de vinurile de masă comerciale crawler nightcrawler) fost grupate în patru categorii: vinuri autentice 23 probelvinuri de masă bune 16 probevinuri de masă suspecte de adulterare 5 probe și vinuri de masă adulterate 8 probe.

În același timp, în cazul vinurilor care prezintă caracteristici organoleptice modificate, pentru evaluarea autenticității acestora, se pot realiza și alte investigații analitice accesibile mai multor laboratoare, cum sunt investigațiile cromatografice care permit identificarea unor aditivi alimentari nepermiși în industria vinurilor îndulcitori sintetici și coloranți roșii sinteticiprecum și a 5-hidroximetilfurfuralului HMFpe baza căruia pot fi depistate anumite helminth definition crawler nightcrawler) oenologice nepermise.

crawler nightcrawler)

Astfel, vinurile de masă clasificate drept adulterate au fost îndulcite prin adaos nepermis de îndulcitori sintetici acesulfam de K, zaharina, aspartam sau colorate artificial prin folosirea nepermisă a colorantului roșu sintetic - azorubin, confirmand astfel falsificarea exagerată a acestor vinuri pentru eosinophils helminth infection corecta deficiențele de gust și culoare datorate adiției de apă exogenă.

HMF a fost depistat într-o singură probă de vin de masă, indicănd o posibilă adiție de sirop de fructoză din porumb HFCS pentru șaptalizare. Deși profilul antocianic al vinurilor reprezintă instrumente valoroase pentru diferențierea vinurilor în funcție de soi [95, ], noi am investigat acești compuși în strânsă legătură cu modificarea culorii roșii a vinurilor în urma realizării unor practice frauduloase. Pentru vinurile de masă, s-au observant diferențe între profilele antocianilor din vinuri, în funcție de categoria în care au fost încadrate vinuri de masă bune, vinuri de masă suspecte și 14 crawler nightcrawler) de masă adulterateconținutul antocianilor fiind mai mare în vinurile de masă bune, comparativ cu cele suspecte de adulterare sau cu cele adulterate.

Adulterarea vinurilor de masă prin adiție de apă conduce la un profil antocianic diminuat, ceea ce se reflectă în modificarea culorii roșii crawler nightcrawler) vinurilor, markeri relevanți în acest sens fiind delfinidinO-glucozida DepetunidinO-glucozida Pt și malvidinO-glucozida Mv. În mod deosebit, rapoartele antocianice reprezintă instrumente valoroase pentru diferențierea vinurilor de masă adulterate care prezintă o amprentă izotopică puternic modificată, caracterizate prin adulterarea excesivă cu plante C4 și adiție de apă.

De asemenea, diluarea vinurilor cu apă, urmată de corectarea culorii prin adăugarea de coloranți sintetici cum este azorubinul, duce la modificarea profilului antocianilor. Rezultatele indică faptul că profilul antocianilor și anumite rapoarte dintre antocianii individuali, împreună cu interpretarea statistică a datelor, oferă informații fiabile pentru diferențierea vinurilor investigate în funcție de calitatea acestora.

Sinonimele și antonimele crawler în dicționarul de sinonime Engleză

Astfel, clasificarea vinurilor pe baza profilelor crawler nightcrawler) și a rapoartelor antocianice propuse, sunt în concodanță cu rezultatele obținute în urma investigațiilor izotopice prin IRMS. Pin investigarea unui număr cât mai mare de parametrii chimici, cum sunt parametrii izotopici, aditivi alimentari îndulcitori sintetici și coloranți roșii sinteticidar si profilul antocianilor, se poate realiza o evaluare corectă a autenticității vinurilor de masă roșii de pe piață.

Clasificarea vinurilor pe baza profilelor antocianice și a rapoartelor antocianice propuse este în concodanță cu rezultatele obținute în urma investigațiilor izotopice prin IRMS.

Prin urmare, crearea unei baze de date cu amprentele antocianice corespunzătoare vinurilor roșii naturale, reprezintă un instrument valoros pentru identificarea vinurilor roșii adulterate de pe piață, aceasta fiind realizată prin utilizarea unor tehnici analitice disponibile în mai multe laboratoare.

Judas Priest - Night Crawler

Crawler nightcrawler) GENERALE În cadrul acestei teze de doctorat au fost abordate diferite metodologii de autentificare și control ale vinurilor, cu accent pe evidențierea principalilor markeri de autentificare precum și a tehnicilor analitice folosite pentru clasificarea vinurilor în funcție de originea geografică de proveniență, soiul de strugure, anul de producție și calitate. De asemenea, crawler nightcrawler) urmărit verificarea autenticității unor vinuri roșii de masă pe baza investigațiilor izotopice prin IRMS și cromatografice prin HPLC în scopul identificării practicilor frauduloase adiția de zahăr și apă în vinuri, adiția îndulcitorilor sintetici și a coloranților roșii sintetici utilizate în procesul tehnologic de obținere a vinurilor.

Metodologiile de clasificare a crawler nightcrawler) propuse în cadrul prezentei teze de doctorat pot fi aplicate și pentru vinurile provenite din alte regiuni viticole, diferite soiuri și ani de producție, fiind astfel utile pentru prevenirea practicilor frauduloase din industria de profil. De asemenea s-a studiat potențialul compușilor fenolici din vinuri, cu evidențierea markerilor specifici pentru diferențierea vinurilor în funcție de soi, anul de producție și regiunea geografică de proveniență.

Pentru prima dată în România s-a realizat un studiu referitor la monitorizarea conținutului de trans-resveratrol în pielița strugurilor roșii, cu stabilirea momentului optim de recoltare, în vederea obținerii unor vinuri cu conținut ridicat de trans- resveratrol, principiu biologic activ cu numeroase efecte benefice asupra sănătății.

Investigarea conținutului de trans-resveratrol într-un număr de 70 vinuri roșii și albe din România a demonstrat faptul că vinurile roșii aparținând soiurilor Mamaia, Pinot Noir și Fetească Neagră se dovedesc a fi o bună sursă de introducere a trans-resveratrolului în alimentație. Pentru prima dată s-a investigat posibiltatea diferențierii unor vinuri roșii în funcție de soi și anul de producție, pe baza investigațiilor analitice multiparametru realizate cu ajutorul unor 16 tehnici analitice avansate precum HPLC, RMN, IRMS și SNIF-RMN și stabilirea markerilor specifici pentru fiecare tip de clasificare în parte.

În cele din urmă, această teză oferă informații valoroase referitoare la posibilitatea autentificării vinurilor roșii de masă adulterate, de pe piață, pe baza metodei izotopilor stabili carbon și oxigen și a bazei de date izotopice pentru depistarea adiției de apă și zaharuri în vinuri și utilizarea unor investigații analitice alternative pentru confirmarea practicilor frauduloase depistate.

crawler nightcrawler)

Profilul antocianilor majoritari din vinurile roșii a fost utilizat pentru prima dată pentru evaluarea calității unor vinuri roșii de masă.

Rezultatele cercetărilor întreprinse în cadrul acesteti teze de doctorat au fost diseminate prin elaborarea și publicarea ca prim autor a unui număr de 7 lucrări științifice în jurnale indexate ISI; publicarea a 5 lucrări originale în reviste indexate în baze de date naţionale şi internaţionale; participarea la 5 manifestări științifice internaţionale; participarea la 8 manifestări științifice naţionale.

Journal of Agricultural and Food Chemistry — Avar P, Martin S. A în reviste reviste cotate ISI 1.

crawler nightcrawler)

Verifying the crawler nightcrawler) wines adulteration throught isotopic and chromatographyc investigations coupled with multivariate statistic interpretation of the data, Geană, E. Crawler nightcrawler) of red wines using suitable markers coupled with multivariate statistic analysis, Geană, E.

Phenolic composition of Romanian wines with different geographical origins, Geană, E. B articole în reviste fără cotație ISI 1. Simultaneous determination of artificial sweeteners in possible counterfeited wines, using, high performance liquid chromatography with DAD detection, Geană, E.

Analysis and quantification of trans-resveratrol in wine from Muntenia and Oltenia region, Romania, Geană, E. The optimization of the method for metals content determination in romanian wines by ICP-MS after microwave mineralization, Iordache, A.